Klantenkaart.

Vanaf heden krijgen alle nieuwe en bestaande cliënten een klantenpas.
Wij zijn op dit moment de overgang aan het maken naar een vernieuwd systeem.

Waar wij voorheen nog alles op papier via lijsten invulden gaan wij dit nu digitaal doen.
U krijgt bij uw eerstvolgende bezoek deze klantenpas.
Deze staat door middel van een barcode aan uw naam gekoppeld.
Uw naam staat dus niet op de pas.

Wel vragen wij om voortaan bij elk bezoek met de klantenpas ook uw ID of paspoort te tonen.

Gezien iedereen even moet wennen aan het nieuwe systeem vragen wij uw geduld de eerst komende weken.