Kledingbank mag starten met pilot verkoop

GEMERT – Kledingbank Gemert-Bakel heeft van de gemeente toestemming gekregen om te starten met een verkooppilot. Omdat de vrijwilligers van de kledingbank merken dat er een toename van vraag is van mensen die net buiten de doelgroep vallen, willen ze starten met de verkoop van overtollige kleding tegen lage prijzen om hen tegemoet te komen.

Met de start van deze pilot kunnen mensen die net op de grens vallen om tot de doelgroep van de kledingbank te behoren, tegen een eigen bijdrage toch kleding kopen bij de Kledingbank. Omdat de bijstandsregeling veranderd is, zijn er mensen die voorheen wel in aanmerking kwamen voor de kledingbank en nu niet meer. Daarom is het idee ontstaan om met verkoop van kleding tegen een eigen geringe bijdrage te beginnen. Het gaat om tweedehands kleding en daarvoor worden lage prijzen gevraagd. Zo bereikt de kledingbank een bredere doelgroep en met de opbrengsten die de verkoop met zich meebrengt kan de kledingbank haar activiteiten uitbreiden. “Op deze manier concurreert het niet met de detailhandel en het is ook afgestemd met de Ondernemersvereniging Gemert”, aldus wethouder Jan Bevers (Sociaal Domein). Voor deze doelgroep wordt niet met een indicatie gewerkt. Vrijwilligers van de kledingbank zullen zelf naar de situatie vragen en kijken of deze personen in aanmerking komen.

Maximaal vijf jaar
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om de voorgestelde verkoop van overtollige kleding aan een beperkte doelgroep en op beperkte dagen als pilot tijdelijk toe te staan. Deze pilot wordt voor maximaal vijf jaar gedoogd en zal na uiterlijk drie jaar geëvalueerd worden. Als de ontwikkelingen met de kringloop winkel daartoe aanleiding geven, zal dit eerder gebeuren. Hilly van Rixtel, voorzitter van de Kledingbank Gemert-Bakel, geeft aan zo snel mogelijk te willen starten met de verkoop. “We hebben de kleding hangen, we moeten alleen nog afspreken welke prijzen we daar tegenover gaan zetten. In elk geval zullen dat hele lagen bedragen zijn, vijftig eurocent, of enkele euro’s.”

Bron: weekbladvoorgemertbakel