Start verkoop kleding

In 2015 zijn wij gestart met de verkooppilot.

Met de start van de verkoop van kleding kan iedereen tweedehands kleding kopen.
Zo kunnen ook mensen die net op de grens vallen om tot de doelgroep van de kledingbank te behoren, tegen een laag bedrag toch kleding kopen bij de Kledingbank.
Met de opbrengsten die de verkoop met zich meebrengt kan de kledingbank haar activiteiten uitbreiden.

De verkoopdagen zijn op Dinsdag om de twee weken,
van 10:00 uur tot 15:00 uur.

Ook in 2019 gaan wij door met de verkoop.

Verkoopdagen 2019:
20 augustus –
3 september. –  17 september.
1 oktober. – 15 oktober. – 29 oktober.
12 november. – 26 november.
10 december.