28 december gesloten

Op Zaterdag 28 december zijn wij gesloten.
Op Woensdag 4 januari 2020 zijn wij weer geopend.

Prijswijziging verkoop kleding

Sinds de start van onze verkooppilot in 2015 hanteren wij dezelfde verkoopprijzen.
Per 1-1-2020 zijn wij helaas genoodzaakt om onze verkoopprijzen minimaal te verhogen.
Omdat onze vaste lasten in 5 jaar tijd ook gestegen zijn moeten wij helaas ook onze prijzen nu aanpassen.
Maar het blijft nog altijd leuk en goedkoop shoppen.

Aangepaste openingstijden per 1-1-2020

Let op !!!!!
Vanaf 1-1-2020 veranderen wij onze openingstijden:
Wij zijn dan tussen 12:00 en 13:00 gewoon open.
Nieuwe openingstijden per 1-1-2020 zijn:

Woensdag & Zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur

Extra koopdag op maandag in de oneven weken.
van 10.00 uur tot 15.00 uur

Dinsdag in de even weken van
10.00 uur tot 15.00 uur

Inname stop vodden.

Vanaf heden kunnen wij voorlopig geen kapotte en of vuile kleding meer aannemen.
Voorheen werd dit afgenomen door een vodden opkoper en kregen wij een paar cent per kilo.

Met dit bedrag konden wij een deel van onze nutsvoorzieningen betalen.
Echter door aanpassingen in het recycle systeem krijgen wij hier niets meer voor.

Met als gevolg dat wij nu zelf alle kapotte kleding en vodden moeten gaan inleveren bij de milieustraat.
Aangezien dit kosten met zich mee brengt gaan de vodden ons dus geld kosten om deze op een milieuvriendelijke manier te verwerken.
Wij missen hier door dus een kleine inkomsten.

Wij hopen op uw begrip.
Uw herbruikbare kleding blijft natuurlijk van harte welkom.
U kunt uw kapotte kleding wel deponeren in de meeste kledingcontainers, deze worden vaak geleegd door een recycle bedrijf.
Onze container is dus alleen geschikt voor herbruikbare kleding.

Nieuwe kledingcontainer

Vanaf dinsdag 2 April 2019 staat er weer een kledingcontainer voor de deur.
Deze kunt u dan weer gebruiken voor het aanbieden van kleding (in gesloten zak) buiten onze openingstijden.

Wijziging kleding kopen voor cliënten.

Helaas is het niet meer mogelijk voor cliënten om op woensdag en zaterdag kleding bij te kopen. Dit doordat er helaas mensen zijn die bewust de hoofdlijst niet vol maken om zo te wachten tot er iets van hun gading is en dit dan op die dagen bij te kopen. Hierdoor is er besloten om op deze dagen de extra verkoop voor cliënten te staken. Deze kunnen alleen nog kleding kopen op verkoopdinsdagen in de even weken. Tevens hebben wij ten aanzien van de verkoop van kleding op onze koopdinsdag  ‘n wijziging doorgevoerd. Dit houd in dat kopers i.v.m. beperkte voorraad maar 5 kledingstukken en 1 paar schoenen per persoon  mogen kopen.  

MEDEDELING

Mededeling
Door een te groot aanbod en te weinig afname is er per direct een inname stop voor speelgoed.
Mochten wij door de grote voorraad heen zijn, en er weer voldoende vraag is naar speelgoed dan kunnen wij weer speelgoed innemen.

Start verkoop kleding

In 2015 zijn wij gestart met de verkooppilot.

Met de start van de verkoop van kleding kan iedereen tweedehands kleding kopen.
Zo kunnen ook mensen die net op de grens vallen om tot de doelgroep van de kledingbank te behoren, tegen een laag bedrag toch kleding kopen bij de Kledingbank.
Met de opbrengsten die de verkoop met zich meebrengt kan de kledingbank haar activiteiten uitbreiden.

De verkoopdagen zijn op Dinsdag om de twee weken,
van 10:00 uur tot 15:00 uur.

Ook in 2019 gaan wij door met de verkoop.

Verkoopdagen 2019:
20 augustus –
3 september. –  17 september.
1 oktober. – 15 oktober. – 29 oktober.
12 november. – 26 november.
10 december.

Kledingbank mag starten met pilot verkoop

GEMERT – Kledingbank Gemert-Bakel heeft van de gemeente toestemming gekregen om te starten met een verkooppilot. Omdat de vrijwilligers van de kledingbank merken dat er een toename van vraag is van mensen die net buiten de doelgroep vallen, willen ze starten met de verkoop van overtollige kleding tegen lage prijzen om hen tegemoet te komen.

Met de start van deze pilot kunnen mensen die net op de grens vallen om tot de doelgroep van de kledingbank te behoren, tegen een eigen bijdrage toch kleding kopen bij de Kledingbank. Omdat de bijstandsregeling veranderd is, zijn er mensen die voorheen wel in aanmerking kwamen voor de kledingbank en nu niet meer. Daarom is het idee ontstaan om met verkoop van kleding tegen een eigen geringe bijdrage te beginnen. Het gaat om tweedehands kleding en daarvoor worden lage prijzen gevraagd. Zo bereikt de kledingbank een bredere doelgroep en met de opbrengsten die de verkoop met zich meebrengt kan de kledingbank haar activiteiten uitbreiden. “Op deze manier concurreert het niet met de detailhandel en het is ook afgestemd met de Ondernemersvereniging Gemert”, aldus wethouder Jan Bevers (Sociaal Domein). Voor deze doelgroep wordt niet met een indicatie gewerkt. Vrijwilligers van de kledingbank zullen zelf naar de situatie vragen en kijken of deze personen in aanmerking komen.

Maximaal vijf jaar
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om de voorgestelde verkoop van overtollige kleding aan een beperkte doelgroep en op beperkte dagen als pilot tijdelijk toe te staan. Deze pilot wordt voor maximaal vijf jaar gedoogd en zal na uiterlijk drie jaar geëvalueerd worden. Als de ontwikkelingen met de kringloop winkel daartoe aanleiding geven, zal dit eerder gebeuren. Hilly van Rixtel, voorzitter van de Kledingbank Gemert-Bakel, geeft aan zo snel mogelijk te willen starten met de verkoop. “We hebben de kleding hangen, we moeten alleen nog afspreken welke prijzen we daar tegenover gaan zetten. In elk geval zullen dat hele lagen bedragen zijn, vijftig eurocent, of enkele euro’s.”

Bron: weekbladvoorgemertbakel